ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ଦରଦ ଏ ଛାତିର


ସିଏ କି ବୁଝିବ ଦରଦ ଏ ଛାତିର
ଆଜିବି ସେ ମୋର 
ନିଜଠୁ ନିଜର....
ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ କିଛି
ହୃଦୟ ରେ ମୋର 
ତଥାପି ମୋତେସେ କହେ 
ସ୍ୱାର୍ଥପର...
ତୋ ବାଟରେ ଯଦି
କଣ୍ଟା ମୁଁ ଥିଲି
କାଇଁ ଦେଉଥିଲୁ 
ମୋତେ ଆଣି ଫୁଲ ।
ତୋ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ
 ଯୋଗ୍ୟ ନ ଥିଲି
କାଇଁ ପାଉଥିଲୁ ମୋତେ ତୁ ଭଲ ।
ମିଛରେ ରେ ମିଛରେ ସାଥି ହେଇଥିଲୁ
ସତରେ ସତରେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ।
ତୁ ଏକା ଜାଣୁ 
କେମିତି ତୋ ବିନା 
କାଟେ ମୁଁ ଦିନ ।
ଏ ମନ ମୋ ମନ 
ଝୁରେ ତା'କୁ ରାତିଦିନ ।
ହେ ଆ ଫେରିଆ 
ପ୍ରିୟା ତୁ ଥରେ ଖାଲି 
ତୋ ପାଇଁ ପଡିଛି 
ଏ ହୃଦୟ ଖାଲି....
ହେ ଆ ଫେରିଆ 
ଆ ଥରେ ଫେରିଆ.....


Subscribe

Comments

Popular posts from this blog

happy birthday funny wishes in odia : Odia Shayari birthday : odiashayari.in

53+ best Odia quotes love, sad, father and Bou by the public demand

63+ Ajira anuchinta odia images from sadhu bani program Odia nitibani is here